Johannes V. Jensens naturdigte har fået nye melodier

Med forarmelsen af den danske natur er Johannes V. Jensens naturdigte aktuelle mere end nogensinde. Nye melodier skal få os til at lytte igen, så vi som noget selvfølgeligt vil værne om naturen og vore fortidsminder.

”Nu kommer lyset” er en kombineret CD+Bog med musikalske nyfortolkninger af Johannes V. Jensens naturdigte. I bogen er der fortællinger om Johannes V. Jensens naturdigte og hans indsats for naturfredningen og bevaringen af vore kulturminder af litteraturhistoriker og forfatter Aage Jørgensen, idéhistoriker, forfatter og naturfotograf Rune Engelbreth Larsen og musiker og komponist Henrik Platz.

På CD’en er følgende nyfortolkninger af Johannes V. Jensens digte:

 1. Solhvervssang
 2. Folkevandringssang
 3. Danmarkssangen
 4. Sommersolhvervssang
 5. Naturens Afsked
 6. Vintersolhverv 1940
 7. Hadet og Haabet
 8. Sidste Sang
 9. Danmarkssangen (remix)

Tekst: Johannes V. Jensen. Musik: Henrik Platz

Introduktion

Mødet mellem lyset og mørket er indlejret i vor nordiske folkesjæl, idet solhverv er blevet fejret i tusinder af år. Forfatteren Johannes V. Jensen (1873–1950) skildrer dette møde på ypperlig vis i sine smukke naturdigte. Digte som har en skønhed og fylde i sig selv, men som også kan give næring til vor kultur, hvor vi gradvist er blevet ufølsomme og fremmede over for naturens rytme og helende kræfter.

Her kan Johannes V. Jensens digte kaste nyt lys i en tid, hvor vi er stressede på arbejdet og derhjemme, hvor naturen udpines, og hvor krige raser rundt om i verden. Vi har brug for et håb. Og håbet former Johannes V. Jensen med sin skønne brug af sproget.

Med sine digte opfordrer Johannes V. Jensen os til at drage ud i naturen og mærke dens opløftende virkning på sjæl og krop. Til i taknemlighed at tage vare på naturen og vore kulturminder. For de er en del af vor identitet. Med et sjældent nærvær, et fantastisk sanseapparat og en evig længsel leder han os igennem årets gang med gentagelsen som omdrejningspunkt, hvor naturen i det store og i det små bliver adgangen til evigheden.

Han opfordrede sine samtidige komponister til at sætte musik til hans digt “Danmarkssangen”.
I dag, mange år efter, er jeg blevet inspireret til at følge denne opfordring og sætte en række nye melodier til Johannes V. Jensens naturdigte for at få os til at lytte igen. Svært er det at give Johannes V. Jensen fuld fortjeneste for hans omkring 275 digte. Jeg har koncentreret mig om et udpluk af naturdigte fra perioden 1917–1944 med vægt på digte om solhverv og digte skrevet under indtryk af Anden Verdenskrig, som kan have en særlig betydning for vor tid.

Jeg har valgt at kalde mine fortolkninger “Nu kommer lyset”, ord som er i en linje i Johannes V. Jensens “Solhvervssang”. Digtet blev trykt første gang i Politiken 2. december 1917 og udtrykker på fornemste vis optimismen på trods af modgang og mørke. Jeg håber, at mine kompositioner kan give teksterne en ny aktualitet, så vi igen begynder at lytte til skønheden i Johannes V. Jensens digtning.

Johannes V. Jensen troede på fremskridtet, Darwin og naturvidenskaben. Efter hans levetid er der sket enorme tekniske fremskridt til stor gavn for menneskeheden. Men fremskridtet har også haft en bagside. Landbruget er blevet gennemindustrialiseret, og vi har forarmet naturen med monokulturer og forurening af grundvand og ydre miljø, så artsrigdommen er alvorligt truet. Krige raser, og klimaproblemer opstår på globalt plan, så vi i dag har en folkevandring af flygtninge fra syd.

Her mener jeg, at Johannes V. Jensens naturdigte kan inspirere os og hjælpe os til, at vi genfinder glæden ved naturen, så vi som noget selvfølgeligt vil værne om den og samtidig besinde os over krigens rædsler og med Johannes V. Jensen spørge os selv, om hadet ikke har høstet nok?

Henrik Platz

Line up

På ”Nu kommer lyset” medvirker følgende musikere:

 • Henrik Platz
  Henrik Platz Vokal, akustisk og elektrisk guitar
 • Mikkel Uttrup
  Mikkel Uttrup Akustisk og elektrisk guitar
 • Søren Andersen
  Søren Andersen Trommer, percussion, keyboard, elektrisk guitar
 • Oliver Mønster Andersen
  Oliver Mønster Andersen Slideguitar
 • Kristian Biering Jensen
  Kristian Biering Jensen Kontrabas
 • Henrik Poulsen
  Henrik Poulsen Kontrabas og elbas
 • Thomas Sejthen
  Thomas Sejthen Cello
 • Søren Bigum
  Søren Bigum Cello
 • David Mondrup
  David Mondrup Monsdrum RMX på Danmarkssangen (remix)

Til guitarnørderne

Melodierne til digtene er komponeret på guitarer stemt i åbne tonearter – åben G (DGDGBD), åben Dsus4 (DADGAD) og åben Gsus4 (DGDGCD). Åbne stemninger på guitaren giver enorme tonale muligheder i vekselvirkningen og den sødmefulde dans mellem dur og mol, som ikke i samme grad findes på en traditionelt stemt guitar (EADGBE).