Pressemeddelelse                                                  

Nu kommer lyset – ny musik til Johannes V. Jensens naturdigte

For 100 år siden udkom Johannes V. Jensens ”Solhvervssang”. Digtet hylder naturen og lysets genkomst. Samme år fik Danmark sin første naturfredningslov. Jubilæerne fejres med nye melodier til Johannes V. Jensens naturdigte.

Forfatteren og Nobelpristageren Johannes V. Jensen (1873-1950) var en varm fortaler for naturfredningssagen. Han opfordrede os med sine digte til at drage ud i naturen og mærke dens opløftende virkning på krop og sjæl. Og havde i 1937 en befordrende samtale med statsminister Thorvald Stauning om naturfredningslovens § 1, der totalfreder gravhøje og jordfaste fortidsminder.

Johannes V. Jensens digte kan inspirere os til at tage bedre vare på naturen og vore kulturminder. For de er en del af vor identitet. Digtene har et budskab, som rækker ind i vor tid og også langt ind i fremtiden. For vores forsøg med naturfredning har langtfra kunnet standse den danske naturs markante tilbagegang. Artsrigdommen er alvorligt truet.

Musikeren Henrik Platz har sat nye melodier til Johannes V. Jensens naturdigte for at få os til at lytte til digtene igen. Kompositionerne kalder Henrik Platz for ”Nu kommer lyset”, som er en linje i Johannes V. Jensens ”Solhvervssang”. Digtet blev trykt første gang i Politiken 2. december 1917 – samme år som vi fik Danmarks første naturfredningslov. Digtet udtrykker på fornemste vis optimismen på trods af modgang og mørke.

”Nu kommer lyset” indeholder et udpluk af digte i perioden 1917-1944 med en særlig vægt på digte om solhverv og digte skrevet med indtryk fra anden verdenskrig, som kan have en særlig betydning for vor tid. Musikken udkommer 2. december som en kombineret CD og bog. I bogen er der fortællinger om Johannes V. Jensens naturdigte og hans indsats for naturfredningen og bevaringen af Danmarks kulturminder.

Litteraturhistorikeren og forfatteren Aage Jørgensen har bidraget til bogen med en fortælling om Johannes V. Jensens sprog i naturlyrikken, arbejdet for naturfredningssagen og betydningen af det kvindelige i Johannes V. Jensens digtning. Aage Jørgensen har været med til at udgive og kommentere Johannes V. Jensens samlede digte og har skrevet adskillige bøger om forfatteren.

Idéhistorikeren, forfatteren og naturfotografen Rune Engelbreth Larsen har bidraget med et essay om Johannes V. Jensens særlige betydning for naturens suveræne værdi i modsætning til sin samtidige Poul Henningsen (PH), som var nedladende overfor naturens egenværdi. Rune Engelbreth Larsen er aktuel med bogen ”Vildere vidder i dansk natur” og har udgivet flere bøger om skønheden i Danmarks natur.

Endelig har musikeren og komponisten Henrik Platz skrevet tekster om digtenes baggrund og indhold baseret på den righoldige forskning i Johannes V. Jensens forfatterskab.

Aarhus, november 2017

Yderligere information:

Henrik Platz, Fynsgade 26, 2.th., 8000 Aarhus C

Tlf. 51763460 – E-mail: nukommerlyset@gmail.com – www.nukommerlyset.dk

Nu kommer lyset –

Musikalske nyfortolkninger af Johannes V. Jensens naturdigte

Citater fra bogens bidragsydere

 • ”Ikke blot den danske natur, men også fortidsminderne i landskabet nød godt af Jensens omsorg. Det forholder sig vistnok således, at han deltog i udfærdigelsen af det udkast til naturfredningsloven, som fremkom i 1931, og at han forud for lovvedtagelsen i 1937 havde en befordrende samtale med statsminister Thorvald Stauning, bl.a. om den passus i lovens § 1, der totalfreder de jordfaste fortidsminder, gravhøjene især.”

  Aage Jørgensen litteraturhistoriker og forfatter
 • ”Over tid er flere blevet opmærksomme på naturens egenværdi, men den fortrænges til stadighed og bliver mere og mere ensformig og artsfattig. Hvis ikke vi med Johannes V. Jensens ord insisterer på naturens suveræne værdi som natur, fortsætter den udvikling, der allerede i vidt omfang har reduceret artsrig og varieret natur til ensformige kulisser.”

  Rune Engelbreth Larsen idéhistoriker, naturfotograf og forfatter
 • ”Johannes V. Jensen arbejdede med sin digtning og sit forfatterskab for at skabe folkelige og verdslige højtider, som hylder naturen og årstidernes skiften. Ifølge Johannes V. Jensen hviler de kristne højtider nemlig i bund og grund på de gamle nordiske fester, som var orienteret efter årstiderne. I gamle tider fejrede menneskene solhvervet og årstiderne ved at ofre til naturen i taknemlighed for dens gaver. Vi kan vel i dag med rette spørge os selv om, hvor meget vi er villige til at ofre?”

  Henrik Platz musiker og komponist

Numre

Tekst: Johannes V. Jensen. Musik: Henrik Platz

 1. Solhvervssang
 2. Folkevandringssang
 3. Danmarkssangen
 4. Sommersolhvervssang
 5. Naturens Afsked
 6. Vintersolhverv 1940
 7. Hadet og Haabet
 8. Sidste Sang
 9. Danmarkssangen (remix)

Line up

 • Henrik Platz: Vokal, akustisk og elektrisk guitar
 • Mikkel Uttrup: Akustisk og elektrisk guitar
 • Søren Andersen: Trommer, percussion, keyboard, elektrisk guitar
 • Oliver Mønster Andersen: Slideguitar
 • Kristian Biering Jensen: Kontrabas
 • Henrik Poulsen: Kontrabas og elbas
 • Thomas Sejthen: Cello
 • Søren Bigum: Cello
 • David Mondrup: Monsdrum RMX  på Danmarkssangen (remix)

Download

nu-kommer-lyset-bog-forside
nu-kommer-lyset-bog-bagside

Klik på billederne for at forstørre dem.

Artikler