Johannes V. Jensens digte har fået nye melodier med komponist Henrik Platz. Nye melodier skal få os til at lytte igen til Johannes V. Jensens smukke digte, så vi som noget selvfølgeligt vil værne om naturen, kvinden og kærligheden.

Forfatteren og nobelpristageren Johannes V. Jensen (1873-1950) slog med sine digte et slag for at værne om naturen, barnets spontane glæde, kvindens klogskab og ypperlighed og kærlighedens store potentialer.

Med et sjældent nærvær og en evig længsel leder han os igennem årets gang med gentagelsen som omdrejningspunkt, hvor naturen i det store og i det små bliver adgangen til evigheden. Hans digte kan hjælpe os til, at vi genfinder glæden ved naturen, så vi som noget selvfølgeligt vil værne om den.

Ligesom barnets sanselige glade nærvær i nu´et kaster et lys ind i fremtiden for at få os til at besinde os. Og kvindens skønhed, varme og klogskab sender toner ind i livet, som understreger vigtigheden af at værne om kærligheden.

Johannes V. Jensens digte har en skønhed og fylde i sig selv, men de kan også give næring til vor kultur og tid, hvor vi gradvist er blevet ufølsomme og fremmede over for naturens rytme og kærlighedens helende kræfter.

Landbruget er blevet gennemindustrialiseret, og vi har forarmet naturen med monokulturer og forurening af grundvand og ydre miljø, så artsrigdommen er alvorligt truet. Klimaproblemer og voldsomme krige raser, så vi i dag har en folkevandring af flygtninge fra syd.

Kærligheden har trange kår i en individualiseret verden, hvor skilsmisseraten er høj og børn kommer tidligt i underbemandede institutioner. Kærligheden er ofte reduceret til en forbrugsfest af serielle parforhold. Hvor har vi blikket for hinanden?

Vi må besinde os og med Johannes V. Jensen spørge os selv, om hadet ikke har høstet nok? Johannes V. Jensens digte kan kaste et lys ind i vor tid, så vi genfinder glæden og optimismen. Vi har brug for et håb. Og håbet former Johannes V. Jensen gennem sit fantastiske sanseapparat, sin indsigtsfulde viden og sin skønne brug af sproget.

Johannes V. Jensen opfordrede i 1925 sine samtidige komponister til at sætte musik til hans digt “Danmarkssangen”. I dag, mange år efter, er jeg blevet inspireret til at følge denne opfordring og har sat en række nye melodier til Johannes V. Jensens natur- og kærlighedsdigte for at få os til at lytte igen til skønheden i hans digtning.

Johannes V. Jensen var født i Farsø i Himmerland tæt på Limfjorden og havde et venskab med samtidige digtere fra Limfjordsegnen. Jeg har derfor også sat musik til hans nære ven Jeppe Aakjærs digte.

Jeg har valgt at kalde mine fortolkninger og mit band for “Nu kommer lyset”, ord som er i en linje i Johannes V. Jensens “Solhvervssang”. Digtet blev trykt første gang i Politiken 2. december 1917 og udtrykker på fornemste vis optimismen på trods af modgang og mørke. Jeg håber, at mine kompositioner kan give teksterne en ny aktualitet.

Henrik Platz

Citater fra bogens bidragsydere

 • ”Johannes V. Jensen arbejdede med sin digtning og sit forfatterskab for at skabe folkelige og verdslige højtider, som hylder naturen og årstidernes skiften. Ifølge Johannes V. Jensen hviler de kristne højtider nemlig i bund og grund på de gamle nordiske fester, som var orienteret efter årstiderne. I gamle tider fejrede menneskene solhvervet og årstiderne ved at ofre til naturen i taknemlighed for dens gaver. Vi kan vel i dag med rette spørge os selv om, hvor meget vi er villige til at ofre?”

  Henrik Platz musiker og komponist
 • ”Over tid er flere blevet opmærksomme på naturens egenværdi, men den fortrænges til stadighed og bliver mere og mere ensformig og artsfattig. Hvis ikke vi med Johannes V. Jensens ord insisterer på naturens suveræne værdi som natur, fortsætter den udvikling, der allerede i vidt omfang har reduceret artsrig og varieret natur til ensformige kulisser.”

  Rune Engelbreth Larsen idéhistoriker, naturfotograf og forfatter
 • ”Ikke blot den danske natur, men også fortidsminderne i landskabet nød godt af Jensens omsorg. Det forholder sig vistnok således, at han deltog i udfærdigelsen af det udkast til naturfredningsloven, som fremkom i 1931, og at han forud for lovvedtagelsen i 1937 havde en befordrende samtale med statsminister Thorvald Stauning, bl.a. om den passus i lovens § 1, der totalfreder de jordfaste fortidsminder, gravhøjene især.”

  Aage Jørgensen litteraturhistoriker og forfatter

Line up

På ”Nu kommer lyset” medvirker følgende musikere:

 • Henrik Platz
  Henrik Platz Vokal, akustisk og elektrisk guitar
 • Mikkel Uttrup
  Mikkel Uttrup Akustisk og elektrisk guitar
 • Søren Andersen
  Søren Andersen Trommer, percussion, keyboard, elektrisk guitar
 • Oliver Mønster Andersen
  Oliver Mønster Andersen Slideguitar
 • Kristian Biering Jensen
  Kristian Biering Jensen Kontrabas
 • Henrik Poulsen
  Henrik Poulsen Kontrabas og elbas
 • Jens Nørgaard
  Jens Nørgaard Kontrabas
 • Thomas Sejthen
  Thomas Sejthen Cello
 • Søren Bigum
  Søren Bigum Cello, klaver
 • Louise Vang Ringsgaard
  Louise Vang Ringsgaard Violin, bratsch
 • David Mondrup
  David Mondrup Monsdrum RMX på Danmarkssangen (remix)
 • Magnus Munk Tækker
  Magnus Munk Tækker Pedalsteel
 • Frederik Tygesen
  Frederik Tygesen Slideguitar

Til guitarnørderne

Melodierne til digtene er komponeret på guitarer stemt i åbne tonearter – åben G (DGDGBD), åben Dsus4 (DADGAD), åben Gsus4 (DGDGCD) og Tripple C (CGCGCD). Åbne stemninger på guitaren giver enorme tonale muligheder i vekselvirkningen og den sødmefulde dans mellem dur og mol, som ikke i samme grad findes på en traditionelt stemt guitar (EADGBE)