Pressemeddelelse                                                  

Nu kommer lyset – ny musik til Johannes V. Jensens digte

Johannes V. Jensen arbejdede i sin digtning for at værne om naturen, kvinden og kærligheden. Nye melodier skal få os til at lytte igen til hans smukke tekster, som skaber håb langt ind i fremtiden.

Forfatteren og nobelpristageren Johannes V. Jensen (1873-1950) skrev som en drøm både romaner og digte. Han opfordrede os med sine digte til at drage ud i naturen og mærke dens opløftende virkning på krop og sjæl.

Johannes V. Jensen havde sit helt eget billede af tro, håb og kærlighed. Troen fandt han i naturen og årets gang. Håbet fandt han i barnets umiddelbare glæde og spontanitet. Og kærligheden fandt han i kvinden som det yderste og ypperste led i jordens skabelseshistorie.

Han opfordrede i 1925 sine samtidige komponister til at sætte musik til hans digt ”Danmarkssangen”. I dag, mange år efter, har musikeren Henrik Platz fulgt denne opfordring og sat en række nye melodier til Johannes V. Jensens natur- og kærlighedsdigte. For at få os til at lytte igen.

Under koncerterne fortæller Henrik Platz på levende vis om Johannes V. Jensens romaner, digte og liv:

“Henrik Platz med band gav koncert i Kasted kirke. Det var en fremragende fortælle-koncert, som bevægede sig ubesværet mellem Johannes V. Jensens tekstunivers og Henrik Platz’ musik. Henriks kendskab til Johannes V. Jensens liv, digte og romaner synes utømmeligt, og hans kompositioner til Johannes V. Jensen-digtene lagde noget nyt til teksterne. En sang som ”Den grønne, søde vår”, som jeg har sunget et utal af gange, fik nye lag med Platz’ komposition. Kan varmt anbefales”, fortæller Sognepræst og formand for Kirke Care Aarhus Lars Lindgrav Sørensen.

”Det var en fantastisk koncert – meget smuk, meget underholdende og meget indholdsrig! Henrik Platz svøber teksterne ind i de fineste stemningsskabende musikalske landskaber med en vifte af fremragende musikere. Et sjældent tidløst projekt, der gør Johannes V. Jensen stor ære.”, fortæller Rune Engelbreth Larsen, idehistoriker, naturfotograf, forfatter og medlem af Etisk Råd og hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening.

Henrik Platz har valgt at kalde sine fortolkninger og sit band for ”Nu kommer lyset”. Ord som er i en linje i Johannes V. Jensens ”Solhvervssang” fra 1917. Et digt som på fornemste vis udtrykker optimismen på trods af modgang og mørke.

Yderligere information:

Henrik Platz, Fynsgade 26, 2.th., 8000 Aarhus C

Tlf. 51763460 – E-mail: nukommerlyset@gmail.com – www.nukommerlyset.dk

Facebook: Nu kommer lyset

Nu kommer lyset –

Musikalske nyfortolkninger af Johannes V. Jensens naturdigte

Citater fra bogens bidragsydere

  • ”Ikke blot den danske natur, men også fortidsminderne i landskabet nød godt af Jensens omsorg. Det forholder sig vistnok således, at han deltog i udfærdigelsen af det udkast til naturfredningsloven, som fremkom i 1931, og at han forud for lovvedtagelsen i 1937 havde en befordrende samtale med statsminister Thorvald Stauning, bl.a. om den passus i lovens § 1, der totalfreder de jordfaste fortidsminder, gravhøjene især.”

    Aage Jørgensen litteraturhistoriker og forfatter
  • ”Over tid er flere blevet opmærksomme på naturens egenværdi, men den fortrænges til stadighed og bliver mere og mere ensformig og artsfattig. Hvis ikke vi med Johannes V. Jensens ord insisterer på naturens suveræne værdi som natur, fortsætter den udvikling, der allerede i vidt omfang har reduceret artsrig og varieret natur til ensformige kulisser.”

    Rune Engelbreth Larsen idéhistoriker, naturfotograf og forfatter
  • ”Johannes V. Jensen arbejdede med sin digtning og sit forfatterskab for at skabe folkelige og verdslige højtider, som hylder naturen og årstidernes skiften. Ifølge Johannes V. Jensen hviler de kristne højtider nemlig i bund og grund på de gamle nordiske fester, som var orienteret efter årstiderne. I gamle tider fejrede menneskene solhvervet og årstiderne ved at ofre til naturen i taknemlighed for dens gaver. Vi kan vel i dag med rette spørge os selv om, hvor meget vi er villige til at ofre?”

    Henrik Platz musiker og komponist

Download

Henrik Platz
Henrik Platz

Klik på billederne for at forstørre dem.

Artikler

Download ‘Nu kommer lyset’

nu-kommer-lyset-bog-forside-download2x